Britanski fond za dobru upravu podržava reformu katastra

Britanski fond za dobru upravu podržava reformu katastra

Od oktobra 2018, podršku uvođenju eŠaltera pruža Vlada Ujedinjenog kraljevstva kroz Fond za dobru upravu za Zapadni Balkan kojim upravlja PWC, a kome je implementacioni partner NALED. U okviru projekta koji traje do polovine aprila biće sprovedene aktivnosti usmerene na unapređenje sistema upisa u katastar nepokretnosti, uključujući izradu analize sa preporukama za unapređenje pravnog okvira, unapređenje sistema eŠaltera i povezivanje sa aplikacijama drugih državnih organa, organizaciju treninga i savetovanja 2000 službenika za korišćenje novog sistema, promociju reforme katastra i prateću edukativnu kampanju. En