O projektu

Uspostavljanje eŠaltera za nepokretnosti podržala je Vlada Ujedinjenog kraljevstva kroz Fond za dobru upravu. Fondom za dobru upravu za zapadni Balkan upravlja PricewaterhouseCoopers (PwC) UK, zajedno sa PwC Serbia i NALEDom, a u bliskoj koordinaciji sa Britanskom ambasadom u Srbiji. Projekat se implementira u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom (RGZ), Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvom pravde.

Prva faza projekta obuhvatila je:

  • Izradu analize pravnih nesaglasnosti i predloga za unapređenje
  • Izradu funkcionalne specifikacije i implementaciju prve faze povezivanja sistema koja omogućava elektronsku komunikaciju među institucijama
  • Obuku preko 1700 korisnika sistema eŠalter: službenika katastra nepokretnosti, poreske uprave, jedinica lokalnih samouprava, a održana su savetovanja sa javnim beležnicima i javnim izvršiteljima
  • Izradu webstranice, kao i prateće video materijale i uputstva za postupanje
  • Pripremu reform update-a za Doing Business Ranking u oblasti „Registering Property„

Prva faza projekta realizovana je od 24.oktobra 2018. do 31. marta 2019. godine.